Riješiti problem pasa lutalica

18.02.2022.

Forum za bezbjednost opštine Višegrad donio je zaključak da se riješi problem pasa lutalica, kako bi bila veća bezbjednost djece i građana.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Milica Stančić rekla je da je na sastanku dogovoreno da se nastavi angažovanje komunalnog preduzeća iz Istočnog Sarajeva za zbrinjavanje pasa lutalaca.

Stančićeva je navela da je na sastanku dogovoreno da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske zajedno sa predsjednikom Kinološkog udruženja Tomislavom Pavlovićem sagledaju još neke mogućnosti rješavanja ovog problema, a sve sa ciljem smanjenja broja pasa lutalica u gradu.

Ona je napomenula da je na Forumu razgovarano i o zaštiti od buke iz ugostiteljskih objekata, te kontroli kretanja plovila po rijeci Drini.

„Za kontrolu i mjerenje buke iz ugostiteljskih objekata angažovaće se republički ekološki inspektor, uz asistenciju pripadnika MUP-a. Dogovoreno je i da se donese pravilnik o buci, kojim bi se odredile zone, i u zavisnosti od njih i dozvoljena jačina buke“, naglasila je Stančićeva.

Ona je navela da će se organizovati akcije kontrole registracije plovnih objekata na rijeci Drini, koje će preduzimati republički saobraćajni inspektor u saradnji sa MUP-om Srpske i Graničnom policijom.

Sastanku Foruma za bezbjednost opštine Višegrad prisustvovali su predstavnici opštine, MUP-a, Granične policije i Odjeljenja za inspekcijske poslove.

SRNA