„Putevi RS“ planiraju rehabilitaciju puta “Rogatica – Višegrad” u dužini od 46 km

18.01.2022.

„Putevi Republike Srpske“ raspisali su tendere kojima traže izradu projekata za rehabilitaciju više putnih pravaca u Srpskoj u ukupnoj dužini 416 kilometara.

Putni pravac Rogatica – Višegrad u dužini ≈ 46 km

Magistralni put Višegrad 4 – Dobrun – granica BiH/RS (Vardište) u dužini ≈ 20 km