Prijem za radnike vodovodnog i komunalnog preduzeća

13.01.2017.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević organizovao je prijem za 10 radnika vodovodnog preduzeća „15. april“ i dva radnika komunalnog preduzeća „Komunalac“ iz Višegrada, koji su prethodnih dana na izuzetno niskoj temperaturi radili na otklanjanju vodovodnih kvarova.

„Ovo je prijem za hrabre i vrijedne ljude, koji su na veoma niskoj temperaturi provodili više od dvadeset časova“, rekao je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.

On ističe da svi treba da rade u interesu građana i da je zadatak svih rukovodilaca da brinu o onome čemu su posvećeni.

„Voda je potrebna svima, a radnici ovih preduzeća prethodnih dana su predano radili kako bi omogućili da stigne voda“, dodao je Đurević.

Tehnički rukovodilac vodovodnog preduzeća „15. april“ Svetlana Grujić rekla je da je uzrok svih nastalih kvarova niska temperatura, koja je zabilježena u Višegradu.

„Četiri kvara su bila na dovodnim cjevovodima, popucale su azbestne cijevi. Tri kvara smo sanirali, a četvrti je još ostao i ne smijemo ga sanirati, jer se nalazi u tunelu u naselju Jagodina, gdje prolazi uskotračna pruga“, istakla je Grujićeva.

Ona je dodala da će za otklanjanje ovog kvara morati da konsultuju Željeznice Republike Srpske.

„Rezervoar ne može da dostigne potreban kapacitet, pretpostavlja se da ima oko 30 odsto gubitaka na dovodnom vodu“, napominje Grujićeva i kaže da visinska naselja Gornje Šeganje i Šeganje, te naselja koja se nalaze u rubnim dijelovima i dalje nemaju vodu.

Ona dodaje da ima dosta zaleđenih vodomjera i instalacija u kućama i stambenim zgradama.

Grujićeva je zahvalila načelniku koji je prepoznao rad svih radnika na tako niskoj temperaturi.

Radnik Srđan Glibić je zahvalan načelniku za prijem, jer je prepoznao trud i rad radnika.

„Radili smo bez prestanka 36 časova, na veoma niskoj temperaturi. Slični kvarovi bili su 2008. godine kada je zbog poplava došlo do kidanja visećeg vodovoda“, rekao je Glibić.

Prijem je organizovan u kabinetu načelnika opštine, a Đurević je ovim povodom uručio skroman znak zahvalnosti radnicima koji su bili angažovani na otklanjanju kvarova.

SRNA