Presuđeno – nelegalne smjene na prvoj sjednici Skupštine opštine Višegrad

18.10.2021.

Zamjenik načelnika opštine Višegrad Mladenko Tasić i načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove Aleksandar Đukanović nezakonito su smijenjeni na sjednici Skupštine opštine, presudio je Okružni sud u Istočnom Sarajevu po tužbi Vlade Republike Srpske.

Na današnjoj konferenciji za novinare u Višegradu je istaknuto je da je sud na osnovu činjenica i dokaza koji su im dati na uvid presudio da su odluke prve sjednice Skupštine opštine bile mimo zakona Statuta i poslovnika opštine.

Načelnik opštine Mladen Đurević rekao je da je od januara ukazivano da takozvana skupštinska većina ne radi u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i poslovnikom opštine i da je ova lokalna zajednica u totalnoj blokadi i na privremenom finansiranju.

„Trenutno imamo situaciju u kojoj su stečeni uslovi za raspuštanje Skupštine opštine Višegrad. Obratićemo se Vladi koja će donijeti krajnju odluku i uputiti prijedlog Narodnoj skupštini za raspuštanje Skupštine opštine nakon čega bi uslijedili ponovni izbori za odbornike“, saopštio je Đurević.

Zbog nemogućnosti da se predloži budžet i mnogo toga uradi, Đurević se nada da će svi koji su to prouzrokovali odgovarati za nanesenu štetu.

Đukanović je rekao da su sve podnesene tužbe zasnovane na istom činjeničnom materijalu, pravnom osnovu i predloženim dokazima i da je jasno da će i ostale presude biti iste, odnosno da će sud uvažiti tužbe Vlade i ukinuti akte Skupštine opštine Višegrad.

On je istakao da je sud i po privatnim tužbama razriješenih lica na ostalima sjednicama Skupštine poništio te akte iz drugih razloga i drugih nezakonitosti.

„Dakle svi akti, o kojima je sud odlučio, donijeti su nezakoniti i sud ih je poništio, a protiv ovih presuda nije dopuštena žalba već samo zahtjev za vanredno ispitivanje sudske presude koji se podnosi Vrhovnom sudu“, istakao je Đukanović.

Tasić rekao je da volja tadašnja skupštinske većine nije bila da se ponaša u skladu sa onim za šta ih je narod izabrao već samo da otežaju rad skupštinskih organa ne računajući na velike posljedice koje takav čin ima.

Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu podnijeta je 31 tužba koja se odnosi na sve akte donijete na prvoj sjednici Skupštine opštine Višegrad održanoj 12. januara 2021.

SRNA