Predstavnici opštine na sastanku Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

08.12.2022.

U prostorijama Savez opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini, održan je 1. sastanak Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, koga su činili gradski i opštinski predstavnici.

U okviru održavanja sastanka, prezentovan je #ESCO Model poslovanja.

Sastanak je održan u okviru projekta „Jačanja kapaciteta saveza opština i gradova u BiH“ sa ciljem osnaživanja radnih tijela Saveza.