Poziv za dostavu komentara na nacrt dokumenta „Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog područja opštine Višegrad za period 2023.–2027. godina“

28.09.2023.
Radna grupa za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog područja opštine Višegrad za period 2023 – 2027. godine, izradila je Nacrt novog strateškog dokumenta. Javne konsultacije o strateškom dokumentu će trajati 15 dana, počev od 28.09.2023.godine do 13.10.2023. godine, a u kom periodu se mogu dostaviti prijedlozi i sugestije u cilju unaprijeđenja pomenutog dokumenta.
Prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti na e-mail adresu privreda@opstinavisegrad.com, dok se zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu obratiti na broj telefona 058/630-991
Prilog: Strategija