Poziv pravnim licima za dostavu podataka

15.04.2020.

Mole se sva pravna lica koja obavljaju djelatnost na području opštine Višegrad, a kojima je Odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020. godine da 15. i 16. aprila opštini Višegrad dostave sledeće podatke:

– JIB poslovnog subjekta

– poslovno ime

– sjedište poslovnog subjekta

– šifru pretežne djelatnosti

Preduzetnici registrovani u opštini Višegrad nisu u obavezi da dostavljaju tražene podatke.

Kontakt tel: 058/620 226, 058/630 991

e-mail:ana.bogdanovic@opstinavisegrad.com