Potpisani ugovori za 61 pripravnika

04.11.2020.

U Višegradu su danas potpisani ugovori o obavljanju pripravničkog staža u opštini i javnim preduzećima i ustanovama sa područja ove lokalne zajednice sa 61 pripravnikom.

Predstavnici 18 javnih preduzeća i ustanova, kojima su putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dodijeljena sredstva za podsticaj zapošljavanju, potpisali su ugovore sa 31 licem sa visokom stučnom spremom.

Opština Višegrad je izdvojila sredstva za finansiranje pripravničkog staža za još 30 lica sa srednjom i visokom stručnom spremom.

Za troškove pripravničke neto plate za srednju stručnu spremu izdvaja se 520 KM, a za visoku stručnu spremu 550 KM.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio je poslodavcima, Vladi Republike Srpske i Zavodu za zapošljavanje, koji su pružili priliku mladim visokoobrazovanim ljudima da odrade pripravnički staž i steknu praktična iskustva.

„Na ovaj način borimo se da mladi ostanu na području Višegrada. Opredjeljenje lokalne uprave je da angažujemo što više mladih i da im damo šansu da sa nama kreiraju ambijent življenja na području naše opštine“, rekao je Đurević.

Pripravnički staž u opštini Višegrad odradiće diplomirani inženjer pejzažne arhitekture Dejana Mosić.

Ona je istakla da joj mnogo znači što će steći novo radno iskustvo i izrazila nadu da će i nakon stažiranja ostati da radi u Višegradu.

SRNA