Potpisani ugovori između opštine, „Karitasa“ i korisnika

17.05.2022.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević i predstavnici švajcarskog „Karitasa“ u BiH danas su potpisali ugovore sa 34 korisnika SELS /SELSS/ projekta, ukupne vrijednosti oko 250.000 KM, s ciljem nabavke opreme koja će omogućiti povećanje prihoda domaćinstvima.

Đurević je uvjeren da će sredstva i oprema nabavljena u okviru ovog projekta doprinijeti poboljšanju standarda individualnih korisnika, ali i malih biznisa.

„Učešće opštine Višegrad u ovom projektu je, kao i `Karitasa`, 40 odsto, dok korisnici pokrivaju 20 odsto vrijednosti projekta“, rekao je načelnik Đurević istakavši da je ovo dobar način da se ljudi pokrenu i unaprijede svoj posao.

Zamjenik direktora „Karitasa“ Švajcarske za BiH Zlatan Savić rekao je da interesovanje za učešće u ovom projektu bilo veliko, veće nego u drugih šest opština u kojima rade.

On je dodao da je bilo problema oko nabavke opreme zbog krize i poskupljenja na svjetskom tržištu, ali je to, u saradnji sa opštinom, riješeno.

„Kada govorimo o malim grantovima za domaćinstva iznos je do 5.000 KM, a kada je riječ o malim biznisima gdje tražimo i zaposlenje sredstva su do 15.000 KM“, istakao je Savić.

On je napomenuo da je u Višegradu sedam malih biznisa, a da su ostalo porodični grantovi i pojasnio da će „Karitas“ i opština imati monitoring i pratiti uspjeh korištenja dodijeljenih sredstava.

Javna ustanova Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu aplicirala je u ovom projektu, a direktor Marija Savčić smatra da će to značajno unaprijediti plasteničku proizvodnju.

„Uz plastenik predviđena je i nabavka prikolice sa kardanom i daske za čišćenje snijega koja će doprinijeti održavanju plastenika“, istakla je Savčićeva.

Aleksandar Milisavljević, koji je aplicirao za nabavku muzičke opreme, smatra da će projekat značajno unaprijediti njegov posao muzičara, kao i da će uopšte pomoći ljudima da unaprijede svoj posao.

SRNA