Potpisan sporazum o saradnji sa opštinama

11.09.2020.

U Rogatici je potpisan sporazum o saradnji na provođenju akcelerator programa, koji su sa direktorom Razvojne agencije RS Marinkom Đukićem  potpisali predstavnici opština Višegrad, Rogatica, Novo Goražde, Čajniče i Rudo.

Prema riječima Marinka Đukića, direktora Razvojne agencije RS radi se o projektu koji je namijenjen za pružanje podrške inovativnim početnicima u poslu.

„ Mogu da se prijave svi početnici u poslu, oni čiji posao nije stariji od 18 mjeseci, ili oni koji nemaju registrovan posao. Svi koji se prijave imaće priliku da prođu kroz potrebne obuke za pokretanje i unapređenje vlastitog posla“ rekao je Đukić.

Ipred opštine Višegrad sporazum je potpisao samostalni stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti urbanizma Dejan Krsmanović koji je rekao da će javni poziv biti raspisan u ponedeljak te da se mogu prijaviti sva fizička lica koja jesu ili nisu osnovala firmu a imaju inovativne i preduzetničke ideje, odnosno imaju firme koje su osnovane ali nisu starije od 18 mjeseci“ rekao je Krsmanović.

On je dodao da će izabrani polaznici proći kroz određene obuke koje će biti organizovane u Rogatici i Višegradu.

„Pored toga što će dobiti novčana sredstva za pokretanje posla, tokom programa steći će i određena znanja i vještine iz oblasti pokretanja i vođenja vlastitog biznisa“ istakao je Krsmanović.

Od 2018. godine provedena su tri “Akcelerator programa” u Banjaluci, Prijedoru i Bileći.