Poštovati zakone o lokalnoj upravi i raditi u interesu građana

22.02.2021.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da tehnička služba Skupštine opštine treba da poštuje zakone Republike Srpske koji se odnose na lokalnu upravu, poštujući Statut i Poslovnik opštine, a sve u interesu građana ove lokalne zajednice.

Đurević je na konferenciji za novinare, koja je održana povodom traženja mišljenja Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u vezi sa održavanjem prve sjednice lokalnog parlamenta, podsjetio da se opština Višegrad 15. januara obratila resornom ministarstvu i zatražila kontrolu zakonitosti akata donesenih na prvoj sjednici Skupštine opštine.

„Mišljenje resornog ministarstva smo dobili 12. februara i u njemu se navodi da je izvršeno grubo kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi, te Statuta i Poslovnika opštine Višegrad. Ministarstvo je dalo rok od 15 dana Skupštini opštine da ga obavijesti da su otklonjene utvrđene nezakonitosti“, naveo je Đurević.

On je apelovao da se tehnička služba Skupštine opštine Višegrad vrati u okvire zakona koji se odnosi na lokalnu upravu i da opština krene pravim putem, kako je rađeno u prethodne četiri godine.

Đurević je pojasnio da se grubo kršenje zakona odnosi na samo zakazivanje sjednice, materijal za prvu sjednicu nije dostavljen u zakonom predviđenom roku, a dnevni red nije ispoštovan kako je predviđeno Poslovnikom.

„Dosadašnji predsjednik Skupštine je trebao u saglasnosti sa načelnikom da definiše dnevni red, od načelnika nije zatraženo da se dostavi potreban materijal koji bi bio priložen uz dnevni red i poziv. Predsjedavajuća radnog predsjedništva je zaključila da je na prvoj sjednici napravljen niz nepravilnosti i nezakonitosti i predložila da se sjednica odgodi za narednih sedam dana koliko je bilo potrebno da se sve uvede u zakonske okvire“, kaže Đurević.

Prema njegovim riječima, tehnička služba se oglušila o te njene preporuke i molbe i većina od 11 odbornika je održala sjednicu.

„Grubo kršenje zakona se odnosi na to da je formirano novo radno predsjedništvo, što nije smjelo da se desi. Sada dva mjeseca imamo problem, ne samo u radu Skupštine opštine, nego i u radu opštine Višegrad“, napomenuo je Đurević.

On je podsjetio da, zbog pomjeranja održavanja izbora, prošle godine nije usvojen budžet, te da je zakon omogućio da funkcionišu privremenim finansiranjem prva tri mjeseca ove godine.

„Nadam se da ćemo naći rješenja i da će Skupština početi da radi u skladu sa zakonom, da će se usvojiti budžet. Apelujem na sve koji imaju želju da radimo u interesu naših građana da dođu i da zajedno dogovorimo sljedeće korake kako bi opština funkcionisala u najboljem mogućem redu“, istakao je Đurević.

On je rekao da je nedavno održan sastanak predstavnika svih političkih stranaka na kojem je zaključeno da će biti ispoštovano mišljenje resornog ministarstva.

SRNA