Pomoć najugroženijim ratnim vojnim invalidima

02.12.2019.

Boračka organizacija Višegrad uručila je danas jednokratnu pomoć za 10 najugroženijih ratnih vojnih invalida povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Dragomir Jovanović rekao je na prijemu za najugroženije ratne vojne invalide da društvo treba da vodi posebnu brigu o njima.

„U Višegradu ima 230 ratnih vojnih invalida, a mi smo za 10 njih uručili jednokratnu pomoć“, istakao je Jovanović.

On je zahvalio opštini Višegrad za to što opštinsko rukovodstvo podržava Boračku organizaciju.

„Načelnik opštine Mladen Đurević pruža veliku finansijsku podršku i mislim da će ovakva saradnja biti nastavljena“, rekao je Jovanović.

Đurević je rekao da su skromni pokloni ratnim vojnim invalidima tradicija koja se obnavlja svake godine.

„Opština Višegrad sa svim ustanovama, institucijama i preduzećima pomaže rad Boračke organizacije Višegrad i to će biti nastavljeno i ubuduće jer su ovo kategorije koje zaslužuju najbolje“, istakao je Đurević.

On je dodao da ne smije biti zaboravljen njihov doprinos u stvaranju Republike Srpske, da bi danas slobodno živjeli u Republici Srpskoj.

Ratni vojni invalid Nedeljko Radović zahvalio je Boračkoj organizaciji, opštini Višegrad i načelniku koji podržava njihov rad.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra.

Generalna skupština UN ustanovila je dan posvećen osobama sa invaliditetom 1992. godine usvajanjem rezolucije kojom se sve zemlje pozivaju da ga obilježavaju s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

SRNA