Počela konferencija o srednjovjekovnoj Bosni i Humu

19.06.2017.

U Andrićevom institutu počela je dvodnevna naučna konferencija „Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma“, koja je okupila oko tridesetak uglednih naučnika, akademika i eminentnih profesora.

Profesor Filološkog fakulteta iz Banjaluke Zorica Nikitović rekla je da je naučna konferencija okrenuta istraživanjima srpske pisane građe sa teritorije srednjovjekovne Bosne.

„Konferencija okuplja istoričare jezika, književnosti, umjetnosti i crkve. Srednjovjekovno srpsko pisano nasljeđe biće tretirano sa različitih aspekata u cilju dobijanja kompletne slike srednjovjekovne srpske kulture, koja se posljednjih godina marginalizuje i krivotvori“, dodala je Nikitovićeva.

Ona je istakla da je sazrelo vrijeme za naučnu konferenciju, da bi osvježili naučno saznanje o cjelovitosti srpskog kulturnog i jezičkog prostora.

Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jasmina Grković Mejdžor rekla je da će govoriti o pismenosti srednjovjekovne Bosne i Huma, kao dijelu jedinstvenog srpskog jezičkog prostora.

„Izlaganje se odnosi na povelje i pisma, koje su izdavali kraljevi Bosne. Sva istraživanja jezika i pisma srednjovjekovne Bosne pokazuju da su Bosna, Raška i Hum bili jedinstveni, s tim što je Bosna u mnogim segmentima bila arhaična“, dodala je Jasmina Grković Mejdžor.

Potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti /SANU/ Ljubomir Maksimović najavio je da će govoriti o vizantijskim izvještajima o prisustvu Srba između Jadranskog mora i Drine.

„Vizantijski dokumenti kažu da je bilo nekoliko srpskih država u devetom i desetom vijeku na ovom prostoru i da su bili u kontaktu sa Vizantijom preko vizantijskih gradova u Dalmaciji, jer je unutrašnjost Balkanskog poluostrva zatvarala Bugarsko carstvo“, dodao je Maksimović.

Naučnu konferenciju organizuju Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, Filološki fakultet Banjaluka, Filozofski fakultet Banjaluka, Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti i Društvo istoričara Republike Srpske, te Andrićev institut u Višegradu.

SRNA