Počela izgradnja vodovoda Gradina – Prelovo

19.07.2019.

U Višegradu je počela izgradnja prve faze vodovoda Gradina-Prelovo u vrijednosti 45.000 KM, koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske.

Vlada Srpske je donirala ukupno 250.000 KM za ovaj projekat koji ima tri faze.

Vršilac dužnosti direktora vodovodnog preduzeća „15. april“ iz Višegrada Vladimir Gladanac rekao je da je dužina trase prve faze radova 1.350 metara, a rok za završetak 60 dana.

„U radove smo ušli prije nekoliko dana i oni teku planiranom dinamikom. Sa ovim dijelom radova nećemo riješiti kompletan problem snabdijevanja vodom u naselju Prelovo, već dio. U narednoj fazi planirana je izgradnja drugog dijela vodovoda koji će riješiti problem vodosnabdijevanja“, istakao je Gladanac.

On je naveo da druga faza podrazumijeva izgradnju vodovoda od Odžaka do Prelova i na tom lokalitetu imaju dva izvorišta koji će se spojiti u jedan sistem i nastaviti transportnim cjevovodom do sela Prelovo.

„Značaj ovog projekta je veliki, jer postoji dugogodišnji problem vodosnabdijevanja u naselju Prelovo. Ljudi u 21. vijeku su bez vode, snabdijevaju se vodom vatrogasnim kolima, što je nedopustivo“, dodao je Gladanac.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Višegrada Aleksandar Đukanović rekao je da je opština izdala građevinsku dozvolu i sprovela javnu nabavku za izgradnju vodovoda od Gradine do Prelova.

„Ovo je jedan segment izgradnje vodovoda za naselje Prelovo. Opština je podnijela zahtjev kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za postupak eksproprijacije još dva izvorišta, Odžak jedan i dva. Izvršene su pripremne radnje i formiranje parcela, očekujemo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi izdali građevinsku dozvolu i pokrenuli javnu nabavku i za nastavak izgradnje vodovoda“, istakao je Đukanović.

On je dodao da opština vrši postupak legalizacije za ranije izgrađeni dio vodovoda Prelovo-Klašnik u koji će biti priključena ova tri izvorišta vode.

Đukanović smatra da će se u ovoj godini riješiti imovinsko-pravni odnosi i da će biti izdata građevinska dozvola za radove na izvorištu Odžak jedan i dva.

Mještanin Prelova Miroslav Karlović rekao da će izgradnja vodovoda značiti mnogo za stanovnike ovog sela koji na vodu čekaju 20 godina. „Vodu dobijamo cisternama, dva puta dnevno, a tako je već tri ili četiri godine“, naglasio je Karlović.

Mijo Mitrašinović iz Prelova naveo je da će voda značiti mnogo, a naročito izbjeglim licima koja su doselila u ovo selo.

„Mještani se nadaju tome jer bez vode je veoma teško, a naročito onima koji imaju malu djecu. Veoma smo zahvalni investitorima, iako je to trebalo odavno da se uradi, ali bolje ikad nego nikad“, rekao je Mitrašinović.

Selo Prelovo ima 60 domaćinstava i 120 stanovnika.

SRNA