Opštine Gornjodrinske regije dogovorile zajedničko djelovanje

10.03.2017.

Načelnici opština Gornjodrinske regije dogovorili su se na današnjem sastanku u Rudom da će zajednički djelovati da bi se riješili problemi sa kojima se susreću ove lokalne zajednice u oblasti zdravstva, školstva, privrede, turizma.

Cilj sastanka, kojem su prisustvovali načelnici opština Višegrad, Čajniče, Foča, Novo Goražde i Rudo, jeste da se unaprijedi međuopštinska saradnja.

„Smatramo da u proteklom periodu ta saradnja nije bila adekvatna, potrebno je da razmijenimo iskustva i rješavamo problematiku koja nam je zajednička“, rekao je načelnik opštine Rudo Rato Rajak.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je današnji sastanak naišao na podršku i razumijevanje, tako da će inicijativa zaživjeti.

„Neophodno je da imamo maksimalno dobru saradnju na ovoj regiji, bez obzira na političku obojenost, jer je potreba već dugo prisutna i pokušaćemo zajednički da djelujemo u zdravstvu, školstvu, razvoju privrede i turizma“, dodao je Rajak.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je dogovoreno održavanje sastanaka u različitim opštinama, da je naredni dogovoren u Foči, a tema će biti problem zdravstva.

On je dodao da je na sastanku u Foči planirano potpisivanje sporazuma o zajedničkom djelovanju, koji će se odnositi na saradnju svih opština u regiji.

„U svim opštinama u regiji vrlo je malo stanovnika i svakim danom nas je sve manje, tako da se moramo ujedniti i djelovati zajedno da bi opstali. Naš dogovor je da ne djelujemo politički, već da pomognemo građanima i to nam je zajednički cilj da bi opstali na ovim prostorima“, istakao je Đurević.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić rekao je da je sastanak u interesu svih stanovnika, jer se razgovara o temama koje su bitne za sve stanovništvo.

„Foča je regionalni centar, a posebno u zdravstvu, jer mi imamo bolnicu, univerzitetski centar, medicinski fakultet, Dom zdravlja i dobru zdravstvenu zaštitu i zbog toga ćemo na narednom sastanku u Foči govoriti o problemu zdravstva“, dodao je Mašić.

Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić ocijenio je veoma dobrom ovu ideju o okupljanju, da bi se pronašlo rješenje za probleme sa kojima se susreću opštine u ovoj regiji.

SRNA