Opština Višegrad uključena u projekat integrisanog lokalnog razvoja

14.07.2017.

U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, izabrano je 11 novih opština, među kojima je i opština Višegrad kojima će biti pružena tehnička podrška u procesima izrade strategija razvoja i uvođenju sistemskog pristupa u realizaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

Prema riječima Sezin Sinanoglu, predstavnice UNDP-a za BiH, Projekat integrisanog lokalnog razvoja podrazumijeva jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kako bi mogle da kreiraju i primjenjuju svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama.

Sinanoglu je dodala da je osnovni cilj ILDP-a dovođenje investicija u lokalne zajednice, povećanje ekonomskih perspektiva i mogućnosti zapošljavanja, što bi dovelo do unapređenja kvaliteta života stanovništva.

ILDP je prisutan na našim prostorima od 2008. godine, a od tada je zahvaljujući njemu kreirano 530 novih radnih mjesta i pružena podrška u povećanju prihoda za 2.400 građana.