Opredijeljenost lokalnih vlasti da unaprijede poljoprivredu

02.06.2022.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je u Višegradu da niz sastanaka govori o opredijeljenosti načelnika i lokalne administracije da se intenzivno radi kako bi se razvijala poljoprivreda u Višegradu.

„S obzirom na to da Ministarstvo vrši korespondenciju sa međunarodnim finansijskim organizacijama u BiH tražili smo adekvatan angažman u Organizaciji za prehranu i poljoprivredu /FAO/ UN, koja je nekoliko puta dolazila na radne sastanke u Višegrad. Prvi put u Višegradu implementira se projekat u saradnji sa organizacijom FAO, a do kraja juna će se ući u realizaciju procesa distribucije 50 plastenika“, istakao je Košarac.

On je naveo da je značajno pristupiti strateškom planiranju i s tog aspekta lokalni tim opštine Višegrad, u saradnji sa FAO i njihovim ekspertima, ušao je u fazu realizacije izrade strategije razvoja poljoprivrede smatrajući da je poljoprivreda jedna od grana koja bi se mogla razvijati u Višegradu.

„Za prioritetni projekat biće plasirano od 80.000 do 100.000 KM i to bi trebalo biti do kraja godine“, rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, treća aktivnost je kako omogućiti vidljive i konkretne odnose saradnje i procjena je da kroz sprovođenje jednih od projekata za Višegrad se može obezbijediti 400.000 do 500.000 KM grant sredstava za male poljoprivredne proizvođače i tamo gdje postoje prerađivački kapaciteti.

Lokalna administracija, naglasio je Košarac, vrlo je efikasna i ima strateški pristup.

„Očekujemo da ćemo u budućem periodu i sa drugim međunarodnim organizacijama raditi ne samo na izradi strateških projekata, nego i na implementaciji politika koje su značajne za razvoj Višegrada“, poručio je Košarac.

Načelnik opštine Mladen Đurević rekao je da će biti realizovana tri različita projekta, a da će u narednih mjesec dana biti sproveden jedan i da je riječ o malim inputima za poljoprivrednike.

„Riječ je o plastenicima koje ćemo realizovati. Drugi projekat je izrada strategije razvoja poljoprivrede za opštinu Višegrad koju radimo u saradnji sa još deset opština iz regije. Po izradi strategije odabraćemo jedan dio koji će biti realizovan u poljoprivredi, a radi se o iznosu od 400.000 KM gdje ćemo našim poljoprivrednicima na teritoriji opštine Višegrad omogućiti da kroz svoje biznis planove realizuju i ulože ta sredstva“, istakao je Đurević.

Koordinator FAO Vlado Pijunović potvrdio je da će ova organizacija sprovesti tri projekta u Višegradu.

„Prošle sedmice naš tehnički tim je bio ovdje i radio i došli su do rješenja za projekte tako da mi danas potvrđujemo naše opredijeljenje o interventnoj podjeli inputa za poljoprivredne proizvođače. Po našem planu i ostala dva projekta koja su još bitnija, izrada strategije poljoprivrede za opštinu Višegrad, nakon koje će se znati u kom pravcu će opština Višegrad da razvija poljoprivredu. Nakon svega toga dolazi nam još jedan projekat gdje ćemo raditi, a to je podjela grantova po malim biznis planovima za poljoprivredne proizvođače“, rekao je Pijunović.

SRNA