OBAVJEŠTENJE za investitore odnosno vlasnike bespravno izgrađenih, započetih ili rekonstruisanih objekata

16.12.2016.