Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Višegrad putem prikupljanja pismenih ponuda

28.03.2019.