Održati stabilan budžet i u 2018. godini

26.12.2017.

Opština Višegrad za 2018. godinu orijentisana je na realizaciju započetih projekata, efikasnije korištenje raspoloživih resursa i održavanje stabilnosti budžeta, rekao je Srni načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Njegoš Tanasković.

Tanasković je nakon današnje javne rasprave o budžetu za narednu godinu istakao da Prijedlog budžeta za 2018. iznosi 8.194.750 KM, a da je predviđeni iznos za investicije 1.230.467 KM.

„Kod predlaganja budžeta opštine Višegrad za 2018. godinu osnova je uravnoteženost planiranih budžetskih prihoda i primitka sa planiranim rashodima i izdacima, te značajna ulaganja u kapitalne projekte“, dodao je Tanasković.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će u narednoj godini sredstva biti usmjerena za izgradnju infrastrukturnih objekata na području opštine Višegrad, za brigu o boračkim kategorijama, socijalno ugroženom stanovništvu, te razvoj i jačanje kulture i sporta.

On je dodao da je jedan od zadataka obezbjeđivanje i stvaranje uslova da opštinska uprava bude otvorena i efikasna, uz postizanje cilja da je ona kvalitetan servis građana i preduzetnika.

Javnoj raspravi o budžetu danas su prisustvovali predstavnici javnih ustanova, udruženja građana i drugih korisnika budžeta opštine Višegrad.

SRNA