Održana sjednica Saveza opština i gradova

16.04.2021.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, koji je potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske predsjedavao je 71. sjednicom Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Na sjednici koja je održana u Banja Luci razmatrao se izvještaj o radu Saveza opština i gradova za 2020. godinu, kao i izvještaj o naplati članarine.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i finansijski plan Saveza opština i gradova, te informacija u vezi primjedbi i sugestija na propise iz oblasti lokalne samouprave.

Na sjednici su utvrđeni prijedlozi za izbor organa Saveza, članovi Predsjedništva, potpredsjednik i prijedlog članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Predsjedništva Jovan Katić je opravdano odsutan.