Održana obuka za učesnike u zaštiti od poplava

05.06.2019.

U Višegradu je danas održana obuka za učesnike u zaštiti od poplava na rijekama Kamišina, Rača i Rzav na području grada Užica i opština Bajina Bašta i Višegrad.

Obuka je održana u okviru prekograničnog projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava“.

Koordinator Radmilo Mihajlović iz Višegrada rekao je da ovaj projekat, čija je ukupna vrijednost 962.000 evra i sastoji se od tri komponente, finansira Evropska unija.

„Prva komponenta odnosi se na infrastrukturu na području opštine Višegrad, regulaciju rijeke Rzav i obaloutvrde dužine 336 metara. Druga komponenta odnosi se na nabavku opreme za civilnu zaštitu, a treća na obuku 33 pripadnika iz tri jedinice civilne zaštite i 24 povjerenika za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanih poplavama u Bajinoj Bašti, Užicu i Višegradu“, naveo je Mihajlović.

On je dodao da opštinu Višegrad finansira grant EU sa 320.334 evra, dok je učešće lokalne zajednice 17 odsto, odnosno 67.000 evra.

Zoran Militarov, koji je zadužen za obuku jedinica civilne zaštite u ovom projektu, rekao je da je cilj današnje obuke procjena ugroženosti za konkretne lokacije i plan upotreba jedinica i snaga civilne zaštite.

„To podrazumijeva javljanja, obavještavanja stanovništva i preduzimanje neposrednih mjera odbrane od poplava i bujica, te u krajnjem slučaju zbrinjavanje i evakuaciju“, dodao je Militarov.

Radnik Gradske uprave Užica Aleksandar Tasić rekao je da su nabavljene dvije meteorološke stanice, koje su postavljene u Mokroj Gori i na Tari za sliv rijeka Rzav i Rača u Bajinoj Bašti, a šalju upozorenja da bi se moglo blagovremeno reagovati.

Tasić, koji je i menadžer projekta, istakao je da su obje meteorološke stanice povezane i da predstavnici sve tri lokalne samouprave imaju pristup podacima.

Vođa tima za zaštitu i spasavanje na vodi u Višegradu Srećko Gavrilović rekao je da su nabavili gumeni čamac na naduvavanje, motor i terensko motorno vozilo, za efektnije djelovanje.

SRNA