Održan skupštinski kolegijum

06.03.2024.

U kabinetu načelnika opštine danas je održan skupštinski kolegijum, na kome je dogovoreno da sjednica Skupštine opštine bude održana u utorak 19. marta 2024. godine.

Na dnevnom redu će se naći izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2023. godinu.

Odbornici će razmatrati godišnji program rada i finansijski plan za 2024. godinu javnih ustanova čiji je osnivač opština.

Skupština je zakazana u 10.00 časova.