Održan sastanak sa predstavnicima UNDP-ija

28.09.2017.

U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja, članovi Razvojnog tima za izradu strategije razvoja opštine Višegrad, juče su održali  sastanak sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija), na kojem je bilo riječi o daljim aktivnostima u procesu izrade strategije razvoja Višegrada.

Konsultant UNDP-ija Marko Martić ovim povodom je istakao da opština Višegrad ima priliku da uz pomoć UNDP-ija napravi svoj razvojni strateški dokument za narednih deset godina, koji je preduslov za kvalitetno upravljanje razvojem na lokalnom nivou.

“ Pred nama je period intenzivnog rada od 10 mjeseci u okviru kojeg ćemo pokušati da što bolje pripremimo stratešku platformu, odredimo ciljeve, konkretne mjere i programe kako bi Višegrad imao dobru strategiju razvoja“, rekao je Martić.

Strategija se radi uz tehničku pomoć Razvojnog programa UNDP-ija, a u sastavu projekta integrisanog razvoja (ILDP), i metodologije za integralno planiranje lokalnog razvoja (MIPRO).

Radio Višegrad