Opština će nastojati da pomogne romske porodice

16.12.2016.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će opština u saradnji sa OEBS-om i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH pokušati da napravi projekat za rješavanje stambenog pitanja romskih porodica.

„Prema našim saznanjima u Višegradu žive dvije porodice romske nacionalnosti, od kojih jedna ima deset članova, a druga dva člana“, rekao je načelnik Mladen Đurević.

On je istakao da opština pomaže u skladu sa svojim mogućnostima, a da je najbitnije naći način da se školuju djeca porodice, koja ima osmoro djece.

„Informacije koje mi imamo su, da ima šestero djece za Osnovnu školu, neki su već išli i napustili školu“, kaže Đurević.

On je dodao da će opština u saradnji sa OEBS i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH pokušati napraviti projekat kako bi se riješilo stambeno pitanje ovih porodica.

Predstavnik za pitanja Roma u misiji OEBS Dervo Sejdić rekao je da je sastanak bio vrlo koristan, jer su dogovoreni određeni koraci, na koji način da se pristupi rješavanju problema romskih porodica.

„Početkom naredne godine organizovaćemo sastanak, na kojem ćemo pozvati službe koje imaju dodira sa zaštitom prava djeteta, socijalnom zaštitom, obrazovne i policijske strukture da sa ciljem da se pomogne ovim porodicama“, ističe Sejdić.

On kaže da im je potrebna pomoć u obrazovnom smislu, da djeca idu u školu, ali i stambeno zbrinjavanje.

„Postoji više prijedloga za stambeno zbrinjavanje, a mi ćemo u narednom periodu pokušati iznaći najbolje rješenje uz pomoć nevladinih organizacija i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kako bi pokušali pomoći ove porodice“, dodao je Sejdić.

SRNA