Održan rodbinski sastanak u Domu za lica sa invaliditetom

08.06.2019.

U Domu za lica sa invaliditetom u Višegradu, u kojem je smješteno 180 korisnika iz cijele BiH, održan je rodbinski sastanak, te je tim povodom priređen prigodan program u kojem su nastupile korisnice ove ustanove.

Direktor Zoran Vasiljević rekao je korisnice u ovoj ustanovi imaju smještaj, socijalno-medicinsku rehabilitaciju i radionice da bi se radno osposobljavale, što je za njih najvažnije.

On je zahvalio načelniku opštine za saradnju i pomoć koju pruža ovoj ustanovi, kao i resornom ministarstvu i Vladi Republike Srpske.

Glavna medicinska sestra Mirjana Borovčanin rekla je da korisnice Doma imaju adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu, koju provode medicinski tehničari, njegovateljice, uz konsultaciju porodičnog ljekara iz višegradskog Doma zdravlja, kao i konsultatne iz različitih oblasti.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da ovaj zavod jedinstven u Republici Srpskoj i u BiH, te da dobru saradnju ima i sa lokalnom zajednicom koja na raznim manifestacijama promoviše rukotvorine korisnica.

Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu osnovan je 1963. godine.

Rodbinskom sastanku, osim predstavnika lokalne vlasti, prisustvovali su najbliži srodnici i predstavnici centara za socijalni rad.

SRNA