Obustavljena izgradnja Akva parka

08.12.2016.

Izgradnja Akva parka u Višegradu danas je obustavljena, jer projekat nema odobrenje za gradnju, rekla je opštinski urbanističko-građevinski inspektor Ljiljana Ćiković.

Ona je navela da su izdati lokacijski uslovi i da su građevinski radovi, čiji je izvođač preduzeće ,,Romanijaputevi“ sa Sokoca, a investitor opština Višegrad, počeli 7. juna, što je i uvedeno u građevinski dnevnik.

Ćikovićeva je rekla da je ovo njen prvi izlazak na gradilište i da je urađen zapisnik, dok će rješenje o obustavljanju radova naknadno biti urađeno.

Šef gradilišta Bogdan Đukanović rekao je da za ovaj projekat postoji ugovor i tender, te da su radovi bili u toku, iako je bilo prekida zbog kolektora, podzemnih voda i kanalizacija.

,,U građevinskom dnevniku smo to evidentirali i kada su se stekli uslovi radovi su nastavljeni“, rekao je Đukanović i dodao da je završeno oko 50 odsto radova.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je projekat ,,Akva park“ počeo da se realizuje bez riješenih imovinskih odnosa i građevinske dozvole, te da nema ekonomsku opravdanost.

SRNA