Objavljena konačna rang lista za stipendije

09.03.2018.

Opština Višegrad objavila je danas konačnu rang listu stipendista, prema kojoj će biti dodijeljeno 67 stipendija.
Prema navodima Komisije za dodjelu stipendija, na konkurs za dodjelu stipendija opštine Višegrad pristigle su 124 prijave studenata u akademskoj 2017/2018. godini, koji su konkurisali za jednu od četiri kategorije stipendija.

U kategoriji uspješnih studenata dodijeljene su 20 stipendija i po jedna stipendija u kategoriji studenata iz porodice poginulih boraca i uspješnih studenata tokom srednjoškolskog obrazovanja. U kategoriji studenata po osnovu posebnog i socijalnog statusa dodijeljeno je 45 stipendija, navode u Komisiji.

Stipendija na mjesečnom nivou iznosi 120 KM, a isplaćuje se u deset jednakih mjesečnih rata.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će opština dodijeliti stipendije i studentima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju, ali su stekli uslove po konkursu opštine, a dodatna sredstva za isplatu stipendija biće obezbijeđena rebalansom budžeta.

Đurević je rekao da je opština Višegrad pripremila nacrt Odluke o dodjeli stipendija ovim studentima koji bi ostvarili pravo na mjesečnu stipendiju od 50 KM, a sve s ciljem podrške obrazovanju mladih.

Konačna rang lista stipendista dostupna je na linku konacna-rang-lista-2018 na oglasnoj tabli opštine Višegrad.