Objavljen konkurs za dodjelu stipendija

03.10.2023.

Opština Višegrad objavila je danas konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za čiju namjenu se planira iz opštinskog budžeta izdvojiti 150.000 KM.

Konkurs će biti otvoren 21 dan od dana objave na opštinskom  veb sajtu, a stipendije će biti dodijeljene prema uspjehu na studijima, kao i po osnovu posebnog i socijalnog statusa.

Mjesečni iznos stipendije će iznositi 120 KM.

Prijave na konkurs treba dostaviti na protokol opštine Višegrad lično ili poštom.

Javni konkurs za dodjelu stipendija 2023 2024

STUDENTI PRIJAVA 2023 2024