Objavljen konkurs za dodjelu 105 stipendija

31.10.2019.

Opština Višegrad objavila je konkurs za dodjelu 105 stipendija za studente prvog ciklusa studija u 2019/2020. godini, a rok za podnošenje prijava je 21. novembar.
U konkursu je navedeno da će stipendije biti dodijeljene redovnim studentima koji su upisali osnovne studije u visokoškolskim ustanovama, u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

Uslovi za dobijanje stipendije su da student ima prebivalište na području opštine Višegrad neprekidno tri godine, da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja, te da je upisao završnu godinu studija do 26. godine života.

Za studente koji su upisali prvu godinu studija uslov je da su tokom srednje škole imali prosječnu ocjenu 3,8 i više.

Studenti, koji ispune propisane kriterijume i potpišu ugovore o stipendiranju sa opštinom, dobijaće 10 mjesečnih stipendija od po 120 KM.

SRNA