Obilježen Dan Kočarimskog odreda

16.06.2020.

U Manastiru Svetog Save na Gornjoj Lijesci danas je služen pomen poginulim borcima Kočarimskog odreda Četvrte čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, a na spomen-obilježje u selu Kočarim položeno je cvijeće, povodom obilježavanja Dana Odreda.

Predsjednik opštinske boračke organizacije Aleksandar Savić rekao je da su borci Kočarimskog odreda imali ključnu ulogu u odbrani srpskog naroda Višegrada od terora kojem su bili izloženi.

„Da nije bilo Kočarima i ovog odreda Srbi bi imali ponovo Stari Brod i neke nove Miloševiće. Zahvaljujući ovim ljudima, koji su shvatili da su u proteklom ratu stradale čitave porodice i nestajala sela, oni su se organizovali i pokazali nama u Višegradu kako treba da se branimo“, rekao je Savić.

Načelnik višegradske opštine Mladen Đurević rekao je da je narod ovog kraja dobrom organizacijom uspio da zaštiti svoja ognjišta, ali i Višegrad i doprinese očuvanju Republike Srpske.

„Naša obaveza, prije svega nas iz opštine, jeste da obilježavamo ovakve datume i da damo značaj svima koji su podnijeli veliku žrtvu za stvaranje Republike Srpske“, naglasio je Đurević.

Borac Kočarimskog odreda Goran Trifković rekao je da je prilikom osnivanja Odred brojao oko 30 vojnika i da je kasnije prerastao u Četvrtu četu Vojske Republike Srpske, koja je održavala liniju od Višegrada do Sjemeća.

„Komandant Dobro Ninković nas je organizovao i podijelio u grupe, naoružali smo se, a Četa je kasnije brojala oko 80 boraca. Naša obaveza je bila da pod svojom kontrolom držimo put prema Rogatici“, naveo je Trifković.

On je istakao da je na početku rata na Kočarimu izgubio brata, te da je mnogo boraca poginulo u zasjedama na održavanju ovog puta i komunikacije.

„Svi pripadnici Odreda bili su ljudi sa ovog kraja. Prilikom napada muslimanskih snaga na Višegrad, uspjeli smo se odbraniti na Donjoj Lijesci i potisnuti njihove snage prema Međeđi i Ustiprači“, podsjetio je Trifković.

Borac Kočarimskog odreda Novo Rajak istakao je da je formiranje odreda bio odgovor na zveckanje oružjem komšija muslimana i da je ukupno 33 vojnika ovog odreda dalo živote za odbranu Republike Srpske.

„Jedini vid komunikacije Višegrada i Rogatice je bio put preko Sjemeća i ovaj naš dio ovdje, a konfiguracija terena i geografski položaj bio je takav da su sva muslimanska sela bila oko naših. Bili su prilično nadmoćniji i brojniji, branili smo se, a bilo je situacija kada je u grupama od tri vojnika branjeno selo. Odbijali smo napade iako su nam pravili zasjede, ali smo na kraju nekako istrajali“, naglasio je Rajak.

SRNA