Obavještenje za korisnike vodovoda

25.09.2019.

Javno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „15. april“ a.d. Višegrad obavještava korisnike usluga da je prema preliminarnim rezultatima, pristiglim danas 25. septembra od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske voda ispravna za piće na području cijelog grada.

Voda se može korisiti za široku upotrebu, jer je bakteriološki i zdravstveno, kao i nakon fizičko-hemijskih ispitivanja potvrđeno da se izmjerene vrijednosti nalaze u granicama referentnih vrijednosti.

Nakon prijema zvaničnih rezultata, Uprava preduzeća će obavjestiti građane o svim detaljima u vezi sa sprovedenim mjerama i analizi ispravnosti vode za piće.

Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i razumijevanju.

Uprava JPVIK „15. april“