Obavještenje za korisnike drugog kruga – projekta Karitas

03.10.2023.

U Društvenom centru održana je obuka na temu „Izrada biznis plana“ sa korisnicima koji su zadovoljili kriterijume u prvom krugu odabira prijave na „Javni poziv za dodjelu sredstava za socio-ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini“.

Prisutnima su obuku držali ispred opštine Višegrad Jelena Savović Todorović i predstavnik Karitasa Švajcarske Elvedin Alić.

Poslovni plan i tri ponude korisnici treba da dostave  do ponedeljka 9. oktobra u opštini Višegrad.