Obavještenje za borce

01.02.2019.

Obavještavaju se borci od prve do pete kategorije koji su u toku 2018. godine navršili 60 godina života, da podnesu prijedlog za ponavljanje postupka Odjeljenju za opštu upravu opštine Višegrad, kako bi im se priznalo pravo na mjesečni borački dodatak od prvog dana narednog mjeseca kad su ispunili zakonske uslove.

Zbog izmjene Uredbe o boračkom dodatku, borci koji navrše 60 godina života da bi ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak, treba da podnesu i zahtjev Odjeljenju za opštu upravu opštine Višegrad.

Prijedlozi za ponavljanje postupka mogu se podnijeti do 30.06.2019. godine.