Obavještenje povodom neradnog dana

20.11.2020.

U Republici Srpskoj je 21. novembar neradni dan jer se obilježava državni praznik – Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a izuzetno mogu da rade sljedeći:

– trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (prodavnice mješovite robe) u vremenu od 07:00 – 14:00 časova;

– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje  hljeba i peciva, trgovinski objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti u Autobuskoj i na benzinskim pumpnim stanicama u vremenu od 00:00 – 24:00 časa;

– trgovine na malo pogrebnom opremom u vremenu od 06:00 – 23:00 časova.