Obavještenje Doma zdravlja Višegrad

10.12.2019.

Zbog kvara na instalacijama u Domu zdravlja Višegrad, nemoguće je otvoriti elektronski karton, napisati recepte, uputnice, te zbog toga ambulante porodične medicine ne mogu primati pacijente.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, kako bi se normalizovao režim rada.

Molimo pacijente za strpljenje i razumjevanje jer ne postoji mogućnost ručnog pisanja recepata.