Novo radno vrijeme za matični ured

07.06.2021.

Obavještavamo Vas da će matični ured Višegrad u narednom periodu raditi svaki radni dan u vremenu od 7.30 do 12.00 časova.

Matični ured Dobrun ponedeljak 12.30 do 15.30

Matični ured Prelovo utorak 12.30 do 15.30

Matični ured Međeđa srijeda 12.30 do 15.30

Matični ured Prelovo četvrtak 12.30 do 15.30

Matični ured Vardište petak 12.30 do 15.30