Nova aplikacija ePatrola – Vaše gradsko oko

19.02.2018.

Opština Višegrad je na zvaničnom sajtu, aktivirala novu aplikaciju ePatrola – Vaše gradsko oko, za prijavu, pregled i upravljanje komunalnim problemima.

 

Šta se može prijavljivati putem usluge ePatrola?

Usluga je primarno namijenjena za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti koje je potrebno riješiti. Npr:

Javne površine i nasadi

Oštećenja javnih saobraćajnica (kolovoz, trotoar, pješačke zone)

Odlaganje otpada, divlje deponije, neispravni kontejneri

Prljave javne i zelene površine

Voda i odvodi, začepljeni šahtovi i slivnici

Neispravna saobraćajna signalizacija, oštećenja na gradskim parkinzima

Oštećenja opreme u gradskim parkovima i igralištima

Neispravna javna rasvjeta

Neispravni stubići i ograde

Oštećenja urbane opreme i uređaja

Oštećenja ili nedostatak natpisnih ploča i turističke signalizacije

Bezbjedonosni problemi

 

Šta se ne može rješavati putem usluge ePatrola?

Usluga nije namijenjena rješavanju svih problema koji mogu mučiti građane, već za održavanje i povećanje kvaliteta korištenja javnih gradskih površina i infrastrukture.

 

ePatrola nije namijenjena rješavanju problema kao što su:

Problematično ponašanje pojedinaca

Nesporazumi sa susjedima

Bilo kakva hitna intervencija (npr. poplava u stanu)

Buka ili psi koji ometaju lavežom ili nemaju brnjicu

Požari, zagađenja zraka i vode

Žalbe na rad gradskih organa ili bilo kojih organa javne uprave

Bespravna gradnja

Divljanje u saobraćaju

 

Kako prijavljujem problem?

Problem možete prijaviti u nekoliko laganih koraka:

Izaberete Državu i Grad za koji prijavljujete problem

Kliknite na dugme Prijavi Problem

Na stranici za dodavanje nove prijave kliknite na kartu da izaberete tačnu adresu lokacije problema

Izaberite sliku problema

Čekirajte po potrebi HItno (opciono)

Od ponuđenih kategorija problema odaberite onaj koji ga najviše opisuje

Upišite detaljni opis problema

Kliknite na dugme Prijavi Problem

Nakon toga pričekajte da administrator odobri vašu prijavu

 

Kako se prijavljeni problemi rješavaju?

Prijavljene probleme obrađuju stručne službe Grada koje izdaju naloge nadležnim ustanovama, a zatim ih te ustanove rješavaju u najkraćem mogućem roku ili izdavaju naloge za izvođenje radova trečim licima.

Nakon rješenja problema, na servisu je moguće vidjeti rješenje problema, a prijavitelj dobija e-mail kojim se obavještava da je prijavljeni problem rješen.

 

Da li je servis ePatrola besplatan?

Da, korisnici usluge mogu bez naknade i bez ograničenja da koriste uslugu.

 

Mogu li koristiti uslugu ePatrola oko na mobilnom uređaju?

Usluga ePatrola je prilagođena svim vrstama ekrana i radi na svim uređajima, a uskoro će biti dostupna i Android mobilna aplikacija.

ePatrola