Nekretnine na svoje ime upisuje samo 30 odsto žena

21.03.2018.

U Republici Srpskoj, prema statistici iz 2017. godine, nekretnine na svoje ime upisuje samo 30 odsto žena, rekao je danas Stojan Jungić iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

„I žene imaju pravo na upis nekretnina, ne treba da se po inerciji odriču nasljedstva već da, u skladu sa propisima i zakonima, vrše prenošenje svojih nekretnina“, naglasio je Jungić u Višegradu na okruglom stolu o temi „Rodna ravnopravnost u zemljišnoj administraciji“.

Džender konsultant na projektu Saša Savičić rekao je da podaci ukazuju na to da je manji procenat žena vlasnika nepokretnosti, te da je neophodna njihova edukacija da bi uvidjele u kojoj mjeri mogu iskoristiti zakonom data prava i ostvariti ono što im garantuje ravnopravniji odnos u dijelu imovinsko-pravnih odnosa.

Prema njegovim riječima, glavni problem je tradicija prema kojoj nekretnine nasljeđuju muški članovi porodice, dok se žene tog prava odriču.

„Žene u mnogo manjoj mjeri upisuju na sebe nekretninu koju stiču u braku zajednički, te uskraćuju sebi mnoga prava. I žene i muškarci imaju pravo da budu nosioci svojine nad nepokretnostima i to ih čini ravnopravnim u odnosima unutar porodice, u odlučivanju i u mogućnosti za preduzetništvo, da tako ostvare svoje potencijale. Neophodno je da u našem društvu zaživi kultura opšteg priznanja, da svako i treba, i može, i mora biti nosilac nekretnine zajedno sa svojim partnerom“, naglasio je Savičić.

Načelnik Višegrada Mladen Đurević rekao je da je opština podržala ovo predavanje, na kojem su učestvovali predstavnici opštinske uprave i članovi komisije Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

SRNA