Nedjelja djeteta od 7. do 13. oktobra

01.10.2019.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ u Višegradu brojnim manifestacijama obilježiće Nedjelju djeteta koja će od 7. do 13. oktobra biti održana pod nazivom „Moja sedmica, moja godina“.
Direktor ove ustanove Danka Mitrović rekla je da će u ponedjeljak, 7. oktobra, djeca u 9.00 časova posjetiti opštinu Višegrad, gdje će ih primiti načelnik Mladen Đurević.

Istog dana, sa početkom u 17.00 časova u obdaništu „Neven“ biće održano druženje sa roditeljima o temi „Razvoj govora kao pokazatelj napretka u psiho-fizičkom razoju djece“.

U okviru obilježavanja Nedjelje djeteta u dvorištu obdaništa biće promovisan sport, a biće organizovana i posjeta učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i članova Udruženja „Moj prijatelj“.

Jedna od planiranih aktivnosti je i posjeta Manastiru Vaznesenja Gospodnjeg u Vardištu.

Obilježavanje Nedjelje djeteta predstavlja način da se javnosti ukaže na potrebu i obavezu poštovanja djeteta i zaštitu dječijih prava garantovanih Konvencijom o pravima djeteta, koju je 1989. godine usvojila Skupština UN.

Nedjelja djeteta obilježava se svake godine u prvoj sedmici oktobra, a cilj manifestacije je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti o potrebama djece, te njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

SRNA