Nastavljeno potpisivanje ugovora sa tri porodice o zakupu stanova u naselju Bikavac

14.10.2020.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević potpisao je danas ugovore za zakup stanova u naselju Bikavac sa tri porodice alternativnog smještaja.

On je istakao da je ovo nastavak rješavanja stambenih pitanja u naselju Garča i Bikavac, a naš cilj je da riješimo sve stambene probleme koji postoje dugi niz godina.

Prema njegovim riječima opština Višegrad je u prethodnom periodu riješila veliki broj zahtjeva, a manji broj njih koji do sada nije obuhvaćen biće riješen u što skorije vrijeme.