Naredba o obaveznoj dezinfekciji na teritoriji opštine Višegrad

14.03.2020.

Na Forumu za bezbjednost opštine Višegrad, koji je održan danas povodom naredbe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o hitnoj dezinfekciji javnih površina, objekata i prevoza, zaključeno je da se naređuje vršenje dezinfekcije na teritoriji Opštine Višegrad od 15.03.2020. godine u roku od 48 časova.

Dezinfekcija obuhvata:

Sve javne površine i javne objekte na području opštine Višegrad, stadion, parkove, dječije obdanište “Neven“ Osnovnu školu sa područnim odjeljenjima, Srednjoškolski centar, Crveni krst,centar za socijalni rad, zgradu Opštine, Dom zdravlja,  vjerske objekte, prostorije crvenog krsta i Teritorijalnog vatrogasnog društva, samostalne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekte i okolinu svih preduzeća, banke, javni prevoz, zajednice etažnih vlasnika benzinske pumpe i sve ostale javne  ustanove, preduzeća i objekte.

Nadležni organ Opštine Višegrad je izvršio izbor izvođača dezinfekcije ,,Sanitarac,, d.o.o. Vlasenicu  u skladu sa članom 15. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. Glasnik RS broj 90/17).

Troškove usluga dezinfekcije plaćaju:

  1. Državna i privatna preduzeća po predhodno sklopljenim ugovorom sa davaocem usluga;
  2. Privatne uslužne trgovačke i ugostiteljske radnje shodno površini prostora;
  3. Opština Višegrad za javne površine i objekte u kojima su smještene ustanove čiji je osnivač opština Višegrad.

Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji  i svih drugih koji ne postupe u skladu sa Naredbom o obaveznoj dezinfekciji na području opštine Višegrad, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni Glasnik RS broj 90/17).

zdravstveni inspektor

Slađana Miovčić

 NAČELNIK

Mladen Đurević