Nacrt rebalansa budžeta

04.11.2022.

Skupština opštine Višegrad usvojila je Nacrt rebalansa ovogodišnjeg opštinskog budžeta u iznosu od 12.165.642 KM.

Zainteresovana lica mogu u pismenoj formi na adresu Opštine Višegrad dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni Nacrt. Pomenuti prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti i na email milan.jaksic@opstinavisegrad.com

Nacrt rebalansa budžeta možete pogledati na sledećem linku Nacrt rebalansa budžeta 2022