Nacrt rebalansa budžeta za 2023. godinu

12.07.2023.

Pozivaju se svi zainteresovani da dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt rebalansa budžeta usvojenog na Skupštini opštine Višegrad 10.07.2023. godine putem e-mail-a milan.jaksic@opstinavisegrad.com ili putem pisarnice opštine Višegrad do 21.07.2023. godine.

Rebalans budžeta 2023