Nacrt budžeta za 2023. godinu

30.11.2022.

Skupština opštine Višegrad usvojila je Nacrt budžeta za 2023. godinu u iznosu od 10.147.160 KM.

Zainteresovana lica mogu u pismenoj formi na adresu Opštine Višegrad dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni Nacrt do 15. decembra tekuće godine. Pomenuti prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti i na email milan.jaksic@opstinavisegrad.com

Nacrt budžeta za 2023. godinu možete pogledati na sledećem linku Nacrt budžeta 2023