Komunalna policija pojačaće kontrole zbog divljih deponija

07.05.2019.

Komunalna policija će u narednom periodu pojačati kontrole na području opštine Višegrad zbog formiranja novih divljih deponija, iako su 24 uklonjene proteklih mjeseci.

Oko 20.000 KM izdvojeno za uklanjanje 24 divlje deponije, u saradnji opštine sa Komunalnim preduzećem „Komunalac“.

Odjeljenje za komunalne poslove opštine pozvalo je sugrađane da prijave nesavjesne pojedince koji nepropisno odlažu građevinski i krupni otpad, nakon što je posljednjih dana uočeno više novih divljih deponija.

Sve prijave u vezi sa stvaranjem divljih deponija mogu se prijaviti putem mobilne aplikacije „e-patrola“ ili Odjeljenju komunalne policije putem telefona 058 621 108.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske i komunalne poslove Milica Stančić rekla je da je u martu uklonjena velika količina otpada i da je to nastavljeno u akciji „April mjesec čistoće“.

„Prije nekoliko dana komunalna policija je uočila da je na mjestu nekadašnje divlje deponije u Mušićima odložen građevinski otpad, što je nedopustivo“, istakla je Stančićeva.

Ona je istakla da će komunalna policija u narednom periodu pojačati kontrolu nepropisnog odlaganja otpada i preduzimati zakonom predviđene mjere za odlaganje otpada na mjestima gdje to nije predviđeno.

SRNA