Javni predpoziv

04.02.2020.

U okviru projekta “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, Karitas Švajcarske u BiH, zajedno sa partnerskom Opštinom Višegrad raspisuje:

Javni predpoziv za lokalno stanovništvo sa ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu.

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Projekat obuhavata 7 opština Gornje-drinske regiie: Čajniče, Foča FBiH, Foča RS, Novo Goražde, Višegrad, Pale FBiH i Rudo.

Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5,000 KM, kroz period od naredne 4 godine. Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15,000 KM, kroz isti period. Karitas Švajcarske će pratiti napredak korisnika, u uskoj saradnji sa opštinskim predstavnicima kako bi se ostvarili najbolji rezultate. Budući grantovi će biti finansirani od strane Karitasa Švajcarske u iznosu od 40%, opštine 40% i samih korisnika do 20%.

Prijave

Prijaviti se može lokalno stanovništvo/udruženja/poslovni subjekti, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

–              Imaju prebivalište i stalno borave u opštini

–              Pripadaju gore navedenim kategorijama

–              Udruženja/poslovni subjekti sa područja opštine koji imaju tekuću djelatnost, a u cilju proširenje posla i dodatnog zapošljavanja ili novoformirana udruženja/poslovni subjekti u osnivanju

Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja (poželjno zanatstvo, turizam), te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da se prijave.

Način prijave

Da biste se prijavili potrebno je popuniti i potpisati prijavni formular, koji možete podići u opštini ili preuzeti od Savjeta mjesnih zajednica. Prijavni formular popuniti i dostaviti u zatvorenoj koverti u  opštinu, BEZ navođenja imena i prezimena/naziva, samo sa naznakom “Prijava za projekat SELLS”. Caritas Švicarske, kao nosilac projekta zadržava pravo da aplikantima zatraži dodatnu dokumentaciju, radi provjere tvrdnji u prijavnom formularu.

Odabir korisnika

Svi aplikanti koji se prijave na ovaj Predpoziv, proći će kroz trening za pravilno ispunjavanje aplikacije za Poziv. Samo oni koji uspješno prođu kroz isti, mogu se prijaviti na Poziv, koji će uslijediti u narednom periodu. U kasnijem periodu uslijediće dodatni treninzi, za izradu Biznis plana i finansijsko vođenje poslovanja, te će nakon toga biti odabrani finalni korisnici.

Odabir korisnika vršiće komisija sastavljena od predstavnika Karitasa Švajcarske i predstavnika opštine.

 

Rok prijave

Predpoziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja, od 04.02.2020 do 19.02.2020 godine.

Proces je jednak za pojednice (porodice) do 5.000 KM I za lokalna udruženja/zadruge/biznise do 15.000KM. Na treninzima zahtijevamo prisustvo nosioca aktivnosti iz domaćinstva I predstavnika (nosioca) udruženja, lokalnog biznisa ili zadruge.

Formular aplikacije nalazi se na linku Formular