Javni poziv za učešće u programu dodjele start paketa za pčelarstvo

08.06.2023.

U okviru programa planira se podela, bez naknade, po jednog start paketa za pčelarstavo za deset novih pčelara.

Planirana je nabavka 10 rojeva na pet LR ramova, sa mladom maticom proizvedenom u 2023.godini, obeleženom crvenom bojom.

Rojevi će biti smešteni u ofarbanoj košnici, sa svim pratećim djelovima – podnjača, LR nastavak sa pet ramova sa leglom i pčelama, pet ramova sa satnim osnovama, zbeg sa hranilicom, krov i dodatni LR nastavak sa deset satnih osnova.

Pored toga biće podeljeno uz gore navedeno i 10 dimilica za pčele, 10 zaštitnih pčelarskih rukavica, kao i 10 pčelarskih noževa.

Pravo da se prijave na JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODJELE START PAKETA ZA PČELARSTVO, imaju svi zainteresovani građani Opštine Višegrad koji moraju imati prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Višegrad.

Prednost kod odlučivanja o dodjeli paketa imati će nezaposlene osobe iz ruralnih oblasti opštine Višegrad, mladi budući pčelari kao i socijalno (materijalno) ugrožene kategorije. Svi penzioneri koji su sposobni da se bave pčelarskom proizvodnjom, mogu da se prijave.

Zajednički uslov za sve prijavljene je da nemaju pčela u svom vlasništvu, tj da imaju nameru da tek počinju sa pčelarenjem.

Udruženja pčelara Višegrad, kao nosilac programa, potpisaće pravno obavezujući ugovor sa svakim učesnikom Javnog poziva koji bude dobio start paket za pčelarstvo.

U ugovoru će biti precizirano da se pčele ne mogu otuđiti i da moraju biti u narednih 12 meseci na prijavljenom mestu pčelinjaka.

Novi pčelari dobiti će besplatnu članarinu za 2023.godinu u Udruženju pčelara Višegrad.

Projektom je predviđena edukacija i kontrola novih pčelara u periodu od 12 meseci.

Svoje prijave sa osnovnim podacima: ime i prezime, adresa, kontak telefon, radni status, godine starosti, znimanje, mesto na kome će biti pčelinjak, izjava da ne poseduje pčele, dostaviti pisanim putem Udruženju pčelara Višegrad, Cara Lazara bb, Višegrad, zaključno sa 14.06.2023.godine.

Prijavu možete i lično doneti na gore navedenu adresu ponedeljkom, sredom ili petkom u vremenu od 10 – 12 časova ili na email udruzenepcelaravisegrad@gmail.com

Kontak telefon u Udruženju +387 65 566 509 i +387 65 734 322.

  Predsednik

   Aleksandar Masal