Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

10.04.2019.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti lice koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta BiH i kome je u skladu sa Zakonom utvrđen status člana porodice poginulog borca i status ratnog vojnog invalida.

Zahtjev se podnosi pismeno organu uprave nadležnom za boračko invalidsku zaštitu grada/opštine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište posljednje četiri godine, lično ili putem pošte.

Takođe, zahtjev se može podnijeti i na obrascu koji se može preuzeti na veb stranici opštine Višegrad (oglasna tabla), a tu se mogu dobiti i dodatne informacije ko ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje, o kriterijumima bodovanja i šta je potrebno dostaviti uz zahtjev.

Period za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje je od 1. maja do 31. maja 2019. godine.