Instrukcije za pribavljanje izvoda ili uvjerenja iz Matičnih knjiga

16.03.2020.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske naloženo je svim lokalnim zajednicama da se povodom novonastale situacije u vezi virusa korona pridržavaju sljedećih instrukcija:

– Da se djeci koja se upisuju u prvi razred osnovnog ili srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostave putem pošte, na adresu roditelja

– Da se komunikacija između Matičnih službi u RS odvija neposredno (direktno), bez uključivanja stranaka u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama

– Da se komunikacija i razmjena informacija sa drugim nadležnim organima odvija službenim putem, gdje god je to moguće, bez prisustva stranaka, a u hitnim slučajevima i putem telefona, faksa, mejla

Kontakt telefon Matične službe je 058/621-373 putem koga stranke mogu dobiti potrebne informacije u vezi upisa novorođene djece u matične knjige, odnosno sve informacije u vezi upisa u matične knjige i načina pribavljanja izvoda ili uvjerenja iz Matičnih knjiga.